T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
F Klavye

Projenin Önemi

12/06/2016 15:49:46 - 12/06/2016 15:49:46 - 6042 Okunma

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler eğitim alanını doğrudan etkilemekte, okuma ve yazma becerilerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Dijital çağdan önce yazma sadece kalem ve kağıt ile yapılabilen bir eylemken şu an tamamı ile bilgisayar ortamında yapılan bir eylemdir. Klavye ile birlikte yazma biçimi, hızı ve niteliği değişmektedir. Bu durumun gelecek yıllarda da süreceği, teknolojik gelişmelerin bütün insanları klavye kullanmaya zorlayacağı, yazma alanında yeni beceri ve alışkanlıkların ortaya çıkacağı öne sürülmektedir. Ayrıca bu gelişmelerin zihin yapımızı ve düşünme biçimimizi etkileyeceği dile getirilmektedir. Klavye kullanma alışkanlığı okullarda da yayılmaktadır. Okullarda çoğu öğrencinin yazı yazmak için bilgisayarı tercih ettiği, klavye ve tuşlarla ekrana yazdığı görülmektedir. Özellikle hızlı not almak ve paylaşmak için klavye tercih edilmektedir. ABD’de yapılan bir araştırma, okuma ve yazma işlemlerinde gençlerin % 47’si bilgisayar, %32’si e-kitap, % 21’i iPhone ve iPod Touch % 9’u da cep telefonunu kullandığını ortaya koymaktadır (Beuve-Méry, 2010).

F klavye düzeni 1943 yılından başlayarak yapılan çalışmaların sonucunda ve 20 Ekim 1955 tarihinde Türkçe yazmada çok daha kolaylık sağlamak için oluşturulmuştur. F klavyenin dizilimcisi olan İhsan Sıtkı Yener, Türkçede kullanılmakta olan tüm kelimelerin istatistiğini TDK’nin kılavuzundan yararlanarak çıkarmış ve 29934 kelime içinde hangi harften kaçar adet bulunduğunu tespit ettikten sonra, parmakların fiziksel güçleri ve hareket özelliklerini de esas alarak harfleri yerleştirmiştir. Ellerin kullanım yüzdesini de hesaba katarak yapılan klavyede sol el yaklaşık yüzde 49, sağ el de yüzde 51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilmiştir. Türkçenin fonetik özelliğine uygunluk açısından sesli harfleri sol elde toplanmıştır. Diğer yandan dünyada kendi klavyesini yaratmış olan 4 ülkenden biri olmamız ülkemiz açısından tarihsel bir noktadır. Türkçede çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harflerin “F klavye”de kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirildiğini, Türkçedeki harflerin kullanılma oranları, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz yapısı, parmakların kuvvet, yetenek ve işleklikleri göz önünde bulundurularak üretilen ‘F klavye’ bu özellikleri bakımından Türkçeye uyduruk ‘Q klavye’den çok uygundur. Türkiye ilk kez 1957 yılında katıldığı Dünya Klavye Şampiyonaları’nda F Klavye’nin üstünlüğü ve yetenekli gençlerimiz sayesinde bugüne kadar 26’sı rekor olan, toplam 63 Dünya Şampiyonluğu kazanmıştır.

Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve 1969, 1971 yıllarında Uluslararası Daktilo Klavye Şampiyonasında dakikada 113 kelime yazarak birinci olan Seçkin Köse Avrupa ve ABD'de bakmadan 10 parmak klavye kullanıcılarının %85 oranında olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın %4 olduğu bilinmektedir. Yüksek bir teknolojik baskı içerisinde olduğumuz dönemlerde F klavye kullanımının yaygınlaşması için küçük yaşlarda alışkanlık kazandırılması gerekmektedir. İlköğretim okullarından itibaren F klavye eğitimine başlanması durumunda 10 yıl içinde istenen kullanım oranının yakalanabileceğini uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Diğer yandan özellikle sosyal ağların 7/24 iletişimde kalma isteği gibi nedenlerden dolayı gençler arasında popülerleşmesi sonucunda ciddi bir dil yozlaşması hissedilmektedir. Bunun önemli nedenlerinde bir tanesi elbette yabancı kökenli olan Q klavyenin gençler arasında yaygın olarak kullanılmasıdır. Başka bir açıdan düşünülür ise Q klavye İngilizce için tasarlanmıştır. Bu yüzden el, Türkçe harflerde hem F klavye hızına yetişemez hem de herhangi bir ele fazla yüklenme olduğu için çabuk yorulur. Örneğin Q klavyede sağ el her zaman daha fazla iş yapmaktadır. Serçe ve yüzük parmakları elimizin en işlevsiz parmakları olmasına karşın, Türkçede en fazla kullanılan harflerden biri olan "a" Q klavyede sol serçe parmağına denk gelir. Yine Q klavye için; Türkçede en az kullanılan harflerden biri olan "j" elin en etkin parmağı olan sağ işaret parmağına denk gelmektedir. Bunun gibi birçok elverişsizlik sayılabilir. Türkçede birçok sözcük Q klavye için en edilgen parmaklara dağılır. Örneğin Q klavyede “testere, adeta, esaret, berbat, araba, radar” gibi çok sayıda kelime sadece sol el, “kilim, işlik, koyun, okul, çinko, önlük” gibi çok sayıda kelime de sadece sağ elle yazılmaktadır. Oysa F klavyede bu kelimelerin yazılmasında iki el birlikte kullanılmaktadır.

Kısaca F klavye düşünme, anlama, sorgulama, ilişkilendirme, sıralama, dikkat, yaratıcılık, üreticilik gibi çeşitli zihinsel becerileri geliştirici olmaktadır. Özellikle yazma sürecine dikkat yoğunlaştırma ve sürdürme, yanlışları bulma ve düzeltme gibi işlemler daha kolay yapılmaktadır. Türkçe kelimeler genel olarak bir sesli bir sessiz harfin birbiri ardına dizilmesiyle oluşmaktadır. Bu durum cümle ve metin içinde sesli ve sessiz harf sayısının birbirine yakın olmasını getirmektedir. Türkçe metinlerin bu özelliği F klavyede harflerin her iki ele eşit dağılarak yazılmasını sağlamaktadır. Yani kelimeleri yazarken bir sağ bir sol el tuşlara basmakta, biri kalkarken diğeri inmektedir. Böylece F klavyede Türkçe metinleri yazarken hem eller hem de beyin yarım küreleri arasında dengeli bir iş bölümü yapılmaktadır.

Tüm bunların ışığında üniversitemizde bulunan öğrencilerin bilişim çağında hızlı yazı yazmaları oldukça önemlidir. Fakat ders planlarına bakıldığında sadece Meslek Yüksekokullarında bulunan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerinde konu ile ilgili bir ders bulunmaktadır. Proje kapsamında üretilecek olan eğitim http://fklavye.klu.edu.tr adresi üzerinde tüm öğrencilere açılacaktır. Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Neden F Klavye Öğrenmeliyim?
 • Temel Sıra Tuşları
 • Nokta Ve Virgül Tuşları
 • 1. Grup Alt Ve Üst Sıra Tuşları
 • 2. Grup Alt Ve Üst Sıra Tuşları
 • 3. Grup Alt Ve Üst Sıra Tuşları
 • Noktalama İşaretleri Ve Semboller
 • Uygulama Metinleri

Projenin bir diğer çıktısı F klavye test ve kullanım yazılımıdır. Geliştirilecek olan yazılım ücretsiz ve herkes tarafından kullanılabilir olacaktır. Yazılım aşağıdaki modülleri içerecektir:

 • Ders Sınıf Kontrolü: Özellikle F klavye dersinde kullanılacak olan bu modül ile öğrenci yazılımda oturum açarak yıl boyunca gerçekleştirdiği performansı izleyebilecektir. Örnek metinler ile yapılan hatalar, yazım hızı ve performans gelişimi takip edilebilecek ve raporlanabilecektir.
 • Sınav Modülü: Zabıt katipliği veya ders sınavlarında kullanılabilecek bu modül sayesinde öğrencinin sınav sonucu öğretmen tarafından kolaylıkla hesaplanıp raporlanabilecektir.
 • Bireysel Çalışma Modülü: Bu modül; yazılımı bilgisayarına kuran bir kişinin rahatlıkla, görsel olarak verilen metinleri tamamlaması ve bireysel performansını takip etmesi amacıyla tasarlanacaktır.

Kaynaklar

Acar, S. (2008). “Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: Wpr Modeli Ve Örnek Bir Uygulama”, Vıı. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, 22-24 Ekim 2008, Trabzon.

Gönen, N.P. (2007). Bilgisayarda Yazı, Megep Bilgisayarda Yazı F Klavye Modülü, Özne Yayıncılık, Ankara.

Wetzel, K. (1985). "Keyboarding Skills: Elementary, My Dear." The Computing Teacher Vol.12.

Yener, İ. S. (2012). Türk Milli Klavyesi”: F Klavyenin Hikayesi, Neden F Klavye.

Güneş, F. (2011). Niçin F Klavye? Yenises Dergisi, Yıl: 16, Kasım Sayısı No: 191, 27-29.

Acar, S. (2013). Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: Wpr Modeli Ve Örnek Bir Uygulama. Journal Of Commerce, (2), 45.

Yılmaz, C. Bir Ötekileştirme Aracı Olarak Q-Klavye Kullanımı-F Ve Q Klavye Kullananlar Arasındaki Eşitsizliğin Karşılaştırmalı Sosyolojik Anlamı.

 

F Klavye Proje Bapko

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.